Spel

Arbeta med konturer och konturformer

Working with Outlines and Outlined Shapes, Strokes, Power and Taper Strokes

Inkscape video handledning

I den här självstudievideon försöker jag visa några av de många sätten att arbeta med konturerade objekt i Inkscape. Den här videon efterfrågades för att förstå hur olika konturerade objekt reagerar, fungerar och kan redigeras i Inkscape. Jag börjar med en ritad bitmapp av en konturerad ö-form och konverterar den till en mer hanterbar fylld form med ett enda drag som en kontur. Jag justerar formen och strecket så att de centreras på kanten av formen. Jag använder effektslag, konslag och streckade slageffekter.

Det är en snabb introduktion och jag är säker på att jag glömde bort en miljon andra sätt att använda streck, men det är för framtida videor.