Världsnyheter

Äldre franska par förlorar en sällsynt del av afrikanska masker värda miljoner

En återförsäljare köpte den afrikanska masken av paret för 150 euro och sålde den vidare för 4,2 miljoner euro.